Výhody Dřevostaveb


Více prostoru

Jedna z nesporných výhod sendvičových dřevostaveb je úspora místa oproti zděným stavbám. Například u stavby rodinného domu o ploše základové desky 100m2. Tloušťka stěny dřevostavby v nízkoenergetickém standartu je (dle typu konstrukce) cca 175mm, u stavby zděné cca 375mm. Výpočtem zjistíme, že obvodové stěny zmenšily užitný prostor v jednom podlaží o 13,5m2 u zděné stavby, u dřevostavby o 6,8m2, tedy dvakrát menší (7% a 14%).

I v případě stejné pořizovací ceny zastavěné plochy je nízkoenergetická dřevostavba výhodnější – získáte za stejnou cenu více místa.Stěny

U sendvičových dřevostaveb se používají dva základní systémy obvodových konstrukcí, difúzně otevřený a difúzně uzavřený. Oba systémy se liší ve způsobu, jakým zacházejí s provozní vlhkostí.

Difúzně uzavřený systém vlhkost do obvodových konstrukcí nepustí. Stěna je parotěsnou fólií neprodyšně uzavřena a vlhkost zůstává v interiéru. Je-li těsnost fólie narušena, vlhkost se dostane do konstrukce, kde se hromadí a vytváří tak ideální prostředí pro plísně, hnilobu a dřevokazný hmyz.

Naopak v difúzně otevřeném systému vlhkost odchází stěnou do exteriéru. Zároveň dochází k pronikání suchého vzduchu dovnitř budovy. Putující vlhkost v konstrukci nevyhovuje plísním, houbám a jiným škůdcům. V zimním období dochází navíc k vysušování konstrukce. Difúzně otevřená stavba má také schopnost jisté autoregulace vlhkosti. Tyto konstrukce mají také lepší akustické a akumulační vlastnosti.

Naše firma nabízí oba systémy, preferujeme však difúzně otevřený systém. Navzdory vyšší ceně zaručuje lepší fungování stavby jako takové.Požární odolnost

Jednou z nejvíce diskutovaných otázek dřevostaveb je jejich požární odolnost. Dřevo, ačkoliv hořlavý materiál, má větší požární odolnost než ocel, která se po dosažení určité teploty zdeformuje a celá konstrukce se zbortí. Během hoření dřeva se na povrchu tvoří černá vrstva uhlíku, která hoření výrazně zpomaluje.

Důležité je si uvědomit, že v drtivé většině hoří nejdříve vnitřní vybavení domu a teprve potom samotná konstrukce domu. Dřevěné konstrukce jsou obaleny většinou nehořlavými materiály, jako jsou sádrokartonové či sádrovláknité desky. Významnou roli při hoření hraje také tepelná izolace mezi sloupky, zakrývá jejich boční, větší plochy a dřevo tak odhořívá pouze z čelní strany. Většina dřevostaveb splňuje požadovanou požární odolnost konstrukcí REI (t) podle ČSN 730810.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě dřevostavby není důvod obávat se ohně více než u budovy zděné. Správně postavená dřevostavba zajistí v případě požáru dostatek času k jejímu opuštění, navíc lze některé, byť i ohořelé dřevěné prvky znovu použít.Základy

Dřevostavby jsou výrazně lehčí než stavby zděné. To snižuje stavební náročnost jejich založení a tím i finanční náklady. Z mnoha důvodů se jako výhodné řešení ukazuje založení dřevostavby na železobetonových patkách nad terénem.

ZALOŽENÍ STAVBY NA PATKÁCH NAD TERÉNEM UMOŽŇUJE:

 • neřešit časté radonové riziko – mezera pod domem radon odvětrá do prostoru
 • odpadá řešení odizolování zemní vlhkosti – stavba je nad terénem, není s ním v přímém kontaktu
 • odpadá tepelný most mezi stavbou a terénem – není třeba tepelně izolovat drahými nenasákavými izolacemi, vzduchová vrstva pod stavbou funguje jako tepelný izolant

Dřevostavby lze zakládat také na klasických ŽB deskách nebo na tzv. CRAWL SPACE – dřevěný podlahový rošt je uložený na pásech ze ztraceného bednění.Bezpečná investice

Investice do rodinného domu je jednou z největších životních investic. Při posuzování její výše je třeba kromě samotné ceny domu vzít v potaz také provozní náklady. Jakkoliv se v období rozhodování o technologii stavby jeví velice vzdálené, nakonec vždy majitele doběhnou. Provozní náklady mohou během několika let převýšit cenu samotného domu. Nejvyššími provozními náklady jsou náklady na vytápění a elektrickou energii. Tyto náklady jsou ve správně navržené dřevostavbě nižší než ve stavbě zděné. Stěny v dřevostavbách mají nižší jímavost tepla, uživatel v takové stavbě má tedy větší pocit tepla než ve stavbě zděné. Pro dosažení optimální tepelné pohody v dřevostavbě stačí udržovat teplotu o cca 2°C nižší než ve zděných domech. Z hlediska provozních nákladů je dřevostavba výhodnější než stavba zděná při srovnatelných pořizovacích nákladech.

Dřevostavby nabízí široký prostor pro optimalizaci tepelně-izolačních vlastností domu a optimalizaci jeho provozních nákladů. I proto můžete považovat investici do dřevostavby za bezpečnou.Úsporné bydlení

Jednou z největších výhod dřevostaveb jsou jejich tepelně-izolační vlastnosti. Akumulační vlastnosti zdiva mají nepatrný praktický význam pro uživatele stavby. Akumulaci nelze kontrolovat. Abyste vytopili místnost v určitou dobu, musíte ve zděné stavbě začít topit dříve. Stejně tak víte-li, že dům bude v určitou dobu prázdný, musíte přestat topit s předstihem. Těžko odhadnete správný moment pro zapnutí nebo vypnutí topení. Potom topíte zbytečně a vaše peníze letí pryč oknem nebo komínem. Navíc se v letním období akumulace obrátí proti Vám. Do zdiva přes den naakumulované teplo se během noci začne uvolňovat do interiéru.

Dřevostavby teplo neakumulují, díky tomu se jejich prostory vytopí za velice krátkou dobu. V létě se žádné teplo do interiéru neuvolňuje, proto je vnitřní klima dřevostaveb tak příjemné. Dřevostavby od nás mají i v základním provedení parametry nízkoenergetic­kého domu.

Při správně zvolené otopné soustavě projektované na míru konkrétní stavbě lze dosáhnout výrazně nižších provozních nákladů než ve stavbě zděné.Suchý proces

Suchý proces výstavby probíhá bez, anebo s minimální přítomností vody či jiných kapalin. Zděná stavba se bez vody neobejde. Je přítomna v maltě, betonu či jiných materiálech. Hovoříme potom o mokrém procesu výstavby.

SUCHÝ PROCES VÝSTAVBY UMOŽŇUJE:

 • stavět bez ohledu na roční období
 • stavět bez vymrzání
 • stavět rychleji, efektivněji
 • snížit množství stavebního odpadu


Rychlost

Cena samotného domu není konečnou částkou, kterou klient zaplatí. Několik dalších faktorů ovlivňuje celkovou výši investice. Rychlost výstavby je jedním z nich. Suchý proces výstavby, minimální nutnost těžké mechanizace oproti zděné stavbě, to vše přispívá k rychlému procesu výstavby.

Čas jsou peníze. Průměrná doba výstavby zděného domu je 1,5 až 2 roky. Dřevostavbu lze v závislosti na náročnosti projektu postavit za 6 měsíců až 1 rok. Jeden z klientů dokonce požadoval nastěhování do 3 měsíců. I tento termín je zvládnutelný. Je třeba si uvědomit, že po celou dobu výstavby budete platit nájem v současném bydlení. Je rozdíl platíte-li nájem 6 měsíců nebo 1,5 roku. Při rozdílu doby výstavby 1 rok, průměrné výši nájmu včetně služeb 9000,– Kč, činí rozdíl 108 000,– Kč. Za tuto částku můžete pořídit třeba terasu nebo kompletně vybavit koupelnu.Ekologie

 • jako stavební materiál zanechává v přírodě minimální ekologickou stopu
 • dřevo má pasivní bilanci CO² – stromy během růstu navážou více CO², než se spotřebuje na jejich dopravu, opracování a zabudování do stavby
 • dřevo je obnovitelnou surovinou, jako stavební materiál je prakticky nevyčerpatelné
 • dřevěný odpad není pro přírodu zátěží, je recyklovatelný

  Dřevostavby mají až 10× nižší spotřebu vody a výrazně nižší spotřebu energie během výstavby než stavby zděné. Hodnota CO² uvolněného do ovzduší od těžby dřeva až po dokončení stavby je u pasivní dřevostavby cca 20 tun, u pasivní zděné stavby je tato hodnota 6× vyšší.
© 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign