Materiály

Dřevo

Dřevo je tradiční stavební materiál splňující nejnáročnější požadavky na kvalitu a životnost. Je ohleduplný k uživateli stavby a k životnímu prostředí. Na rozdíl od jiných materiálů zanechává minimální ekologickou stopu v přírodě od výsadby až po jeho zpracování. Je přirozenou součástí životního prostředí a jako zdroj pro výrobu stavebního materiálu je prakticky nevyčerpatelné.


Řezivo – KVH hranol

Kvalita řeziva je zásadním faktorem ovlivňujícím životnost dřevostavby. Je proto nutné používat pouze systémové a certifikované řezivo. Výroba takového řeziva podléhá přísným nárokům na kvalitu kulatiny a na správnou technologii celé výroby. Řezivo musí být technicky vysušeno v sušičce, ne pouze vzduchosuché. Správně vysušené řezivo je zbaveno buněčné vlhkosti a většiny mízy, která je pastvou pro dřevokazný hmyz. Technicky vysušené řezivo je zbytečné jakkoliv impregnovat. Správný hranol pro dřevostavbu má zaoblené hrany a je ze všech stran ohoblovaný. Toto opracování je důležité pro požární odolnost rámové konstrukce celé stavby. Certifikovaný hranol je označen razítkem nebo tlakovou raznicí. Příkladem takového hranolu je KVH hranol.


Moderní dřevěné materiály – I-nosník STEICO

Současný trh nabízí široký výběr moderních dřevěných materiálů. Patří mezi ně například dřevěné I-nosníky nebo profily ULTRALAM od firmy STEICO. Tyto materiály jsou vítaným obohacením dřevostaveb a zároveň důkazem neustálého rozvoje celého odvětví. Vylepšují některé vlastnosti masivních konstrukčních prvků, umožňují výrobu nových profilů s lepšími statickými a mechanickými vlastnostmi, snižují hmotnost celé stavby a pomáhají eliminovat tepelné mosty v obvodovém plášti budovy.


Přírodní materiály – konopí a hlína

Pro dřevostavby nabízíme přírodní materiály, jako jsou tepelné izolace z konopí a dřevovlákna, hliněné vnitřní omítky a hliněné stěnové panely. Konopné a dřevovláknité izolace mají kromě výborných izolačních vlastností i dlouhou životnost. Stěny z hliněných panelů a omítek dodávají dřevostavbám schopnost akumulovat teplo. Všechny tyto materiály jsou zdravotně nezávadné, neobsahují žádné toxické látky a jsou tak vhodné i pro alergiky. Vynikající vlastnosti přírodních materiálů jsou prověřeny staletími. Jakkoliv se jedná o materiály tradiční, jsou vyráběny pomocí moderních technologií a jsou neustále vyvíjeny. Výraznou přidanou hodnotou je jejich ekologická nezávadnost.


Kvalita

Ať už zvolíte materiál moderní či tradiční, měl by vždy splňovat základní předpoklad a tím je kvalita. Budete-li stavět svou stavbu s námi, máte vždy záruku vysoké kvality zvoleného materiálu. Společnost PB24.CZ s.r.o. odebírá pouze certifikované materiály od renomovaných výrobců a dodavatelů. Náš tým odborníků je také zárukou toho, že námi nabízené materiály jsou vhodné pro zvolenou technologii výstavby.

© 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign