Projekce

Služby

  • zpracování kompletní i částečné projektové dokumentace
  • kompletní inženýrská činnost
  • zpracování energetických posudků
  • zpracování statických posudků
  • autorizovaný stavební dozor
  • všechny uvedené služby nabízíme i pro zděné stavby

Výhodný balíček KOMPLET

  • sleva až 20% z ceny projektu při realizaci stavby společností PB24.CZ s.r.o.
  • od studie až po předání stavby komunikuje zákazník s jedním subjektem
  • odpadají neshody mezi projektem a realizací – efektivní stavba
  • urychlení celého procesu výstavby

Kompletní projektová dokumentace

Vymezení vzhledu materiálového, dispozičního a provozního řešení.

Doba zpracování min. 15 dnů.

Stavební úřad ji nepožaduje, má však nezastupitelnou úlohu v procesu návrhu stavby.

Geologický průzkum, hydrogeologické posouzení podloží.

Doba zpracování cca 15 dnů, souběžně s geodézií a radonem.

Stavební úřad většinou vyžaduje.

Vytyčení parcely, výškopis, polohopis, geometrické zaměření objektu.

Doba zpracování cca 15 dnů, souběžně s geologii a radonem.

Stavební úřad vyžaduje vždy.

Průzkum radonového rizika, radon je výrazný karciogen a je radioaktivní.

Doba zpracování cca 15 dnů, souběžně s geologii a geodezií.

Stavební úřad vyžaduje vždy.

Dokumentace pro územní rozhodnutí, na jejím základě bude povoleno umístění stavby.

Doba zpracování cca 21 dnů.

Stavební úřad vyžaduje vždy.

Dokumentace pro stavební pocolení, na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě.

Doba zpracování cca 30 dnů.

Stavební úřad vyžaduje vždy.

Vydává stavební úřad, může být nahrazeno ohlášením stavby, nebo veřejnoprávní smlouvou.

Termín vydání až 60 dnů.

Dokumentace pro provedení stavby, podklad pro realizaci stavby.

Doba zpracování cca 45 dnů.

Stavební úřad ji nevyžaduje, je však důležitá pro správnou a časově efektivní realizaci stavby.


© 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign